אבד-רו-שין

Abd-ru-shin_02

קחבר הקסר של הגראל נולד ב18 באפריל 1875 בכישופסוורדה (Bischofswerda, ליד דרזדן). שמו מלידה היה אוסקר ארנסט כרנהרד, ומתחילת המאה ה-20 הצטיין, בין השאר, בכתיבת סחזות וספרי קסעות.

את הקסר של הגראל הוא פרסם תחת השם אכדדרו- שין. הוא התחיל לכתוב אותו אחרי שוכו סקחנה הסגר כריטי, שבכו הוחזק בשכי בקהלך קלחמת העולם הראשונה. שאיפה עסוקה התעוררה כו להעביר הלאה את הידע, התובנות וההכרה הנרחבת שלו בכל הנוגע לקשמעות החיים, הלידה והמוות ובנוגע לסשיסתו של האדם ככריאה או, יותר נכון, היחסים שלו עם הכורא. זאת, כדי לעזור לבני אדם ולהצכיע על הדרך המובילה אל קחוץ לסצוקה והעוני הרוחניים.

את השם "אכדדרודשין" (Abd-ru-shin)‏ הוא כחר פתוך תקופת חיים קודקת שלו, שבה זיהה את ההכנות המוקדסות לפעילותו בהווה.

ההרצאות שקובצו למסר של הגראל נכתכו בין השנים 1923 ו19377. בשנות העשרים נשא אכדדרודשין גם הרצאות כפני הציבור, שבהן הייתה לידע החדש על הכריאה, שהוצג על ידו,השפעה קהפכנית בהיבטים שונים; ועד היום לא איבד ידע זה שסץ קהתוקף העצום שלו.

משנת 1928 והלאה חי אבדדרו-שין עם קשפחתו בוומפרג (Vomperberg)‏ בטירול (אוסטריה), אבל השתלטות הנאציזם סייקה בצורה אליה את הפעילות שלו; יישוב של תומכי המסר, שהוקם בינתיים, הופקע ללא פיצוי. אבדדרו-שין נאלץ להתגורר, בכפייה, בקיפסדור   ,(Kipsdorf ‏רוזאב  Erzgebirge), ‏םשו נשאר בפיקוח סתמיד של הגסטפו. כתוצאה מכך הוא מת כ6 בדצמבר 1941.

הרכרט ולמן (Vollmann), כן זקנו, כתב על אכדירו-שין: "כל מי שפגש אותו התרשם עמוקות קטבעו הפשוט וקאופיו הידידותי ובו בזקן המלכותי." ובכתבה שפורסמה בעיתון במינכן משנת 1933 נאקר על אכדרודשין: "יש בו משהו מסתורי שמקיף אותו ושניבט סתוך המבט הצלול, החד, ובכל זאת הטוב שבעיניו, שנראה כמו ברכה מקרחקים מוארים."

אולם אבדירושין התנגד בחריפות לכל פולחן אישיות. הוא רצה שתשומת הלב של הקוראים שלו תתמקד כתוכן העכודה שלו, תתרכז במילה ולא בקחבר. הסר של הגראל עצסו, ידע חי שאבדדרודשין לא אסף תורות אחרות, אלא יצר מתוך עצמו, מתוך שכנוע עצמי, הוא, אם כך, כו בזקן, גם הוכחה תקפה לגדולתו של הקחכר שהביא אותו.