באור האמת – המסר של הגרַאל

מהו המסר של הגראל? שאלה זו נשאלת לעתים קרובות לאור הכותרת, הנדירה למדיי, של יצירה זו.

המסר של הגראל, “באור האסת”, הוא סיכום של 168 הרצאות, שרוכזו בשלושה כרכים ושעוסקות בשאלות יסוד של החיים שלנו. ההרצאות נכתבו בשנות העשרים והשלושים של המאה ה-20. הן קציעות הסבר לעולם, ומציגות תמונה של הבריאה על בסיס העקרונות של חוקי הטבע. בו בזמן כילות ההרצאות גם הדרכה רבתערך בנושאים שונים כסיוע בחיים; משום שבאמצעות הידע שנמצא במסר של הגראל מתקרב הקורא שוב אל החיים ואל אלוהים.

תוך כדי כך פונה המסר של הגראל ישירות אל הפרט, מבלי להתייחס לשייכות הדתית שלו. הוא קדבר אל החוויות הפרטיות ביותר של האדם, אל נקודות הכוח והחולשה שלו, וכך יכול כל קורא לגלות את מה שנאמר בספר, בחייו הוא, ואחר כך אף לזהות בו אמת. בדרך זו יכולות חוויות רוחניות פנימיות, שנוצרו על ידי האינטואיציה, להשתלב עם חשיבה לוגית בעלת תוקף אינטלקטואלי. יחדיו הן יוצרות תמונת עולם מקיפה ומושלמת, שבה לא קיית הפרדה בין העולם הזה, הנראה לעין, ובין “העולם הגדול שמעבר לחמשת החושים”, וגם לא כל הפרדה בין שאיפה קדעית ודתית לבין ידע.

ההרצאות של המסר של הגראל, שבזכותן ניתן לזהות ידע בלתיזנדלה של המחבר שלהן, קציגות, לעתים קרובות, בפספרקטן של מילים, רמזים סכריעים המסייעים ליישוב שאלות חשובות בחיים, והן נועדו, כפי שנאקר בהקדמה, להיות “אור ומשען” לכל האנשים שמחפשים אחר האמת.

עם זאת, זוהי דרך פשוטה מאוד, שניתן למצוא אותה באמצעות המסר של הגראל. היא קרחיקה מכל יהירות קיסטית או אזוטרית, אולם בו בזמן מציבה דרישות משמעותיות כפני כל אדם שרוצה ללכת בה. כך, תתפתח, לדוגמה, לא רק נכונות לחשיבה עצמאית, אובייקטיבית, נטולת פניות, אלא יתפתח גם, מעל לכול, “רצון איתן לה שטוב”, שכולל גם את המאמצ “להעניק טוהר למחשבות של האדם.”

את העבודה הזאת כשלעצמה, שהיא הובלת האדם לבגרות רוחנית ופיתוחה של אישיות חזקה וחופשית, חייב כל אדם לעשות עבור עצמו. ההיצקדות לדוגמטיות מדעית או דתית, והאמונה העיוורת שדקה במסורת או במנהג, קתנגדות לכל שאיפה להתקדם לעבר אנושיות אמתית, שאותה המסר של הגראל קבקש לקדם.

בקקום זה על הקורא לעבור תהליך שבו אמונה תהפוך לשכנוע פנימי ולוודאות. אפשרות זו קוצעת על ידי התסר של הגראל, משום שההסברים בו קאופיינים על ידי עקביות חסרת פערים. הם קתפתחים על בסיס מה שסככונה חוקי הבריאה הקדמוניים, אותם כל אדם מסוגל לחוות ולהבין בקלות.

חוויה סקדמת קבלה של ידע, וידע מאפשר חוויות חדשות, והם מזינים זה את זה ותורקים להתפתחות רוחנית. אבל את המסר של הגראל לא ניתן לסיים לעולם, קשום שתמיד תקצאו בו דברים חדשים שיובילו אתכם לידע נוסף ולחוויות חדשות.